KONSTUTSTÄLLNING PÅ BRUKSMUSÉET

Lördag och söndag 14-15 maj kl. 11.00-15.00

Gamla tavlor med motiv från Fagersta

Bilder av Peter Nyblom, Per Stymne och Christer Törnkvist

Fotografering sker på plats med 1850-tals teknik

Arrangör Bruksmusei VännerNäst kommande Temakväll

Temakväll – Fotografer i Fagersta

Tidpunkt: Under hösten 2022
Ansvarig: Peter Nyblom