Temakväll ”Karvstockar”
Onsdag 22 maj kl 18.00

Clas Ericson och Kenneth Sundh presenterar verktyget karvstock som användes
vid inräkning av värde- eller mängdenheter vid affärsuppgörelser.


Välkommna!