Temakväll – Secorocs/Epirocs historia och nuvarande verksamhet

Tidpunkt: Under 2022
Föredragshållare: Lars Nordin och Björn Samuelsson, eventuellt också Helena Hedblom.

 

Temakväll – Fotografer i Fagersta

Tidpunkt: Under 2022
Ansvarig: Peter N