Den situation som råder då det gäller Coronavirus och smittorisk innebär naturligtvis att alla temakvällar är inställda tillsvidare.