Temakväll på Bruksmuséet

Onsdag 8 maj kl 18.00

Det svarta järnet

Mia Geijer , fil dr, antikvarie på Länsstyrelsen Örebro,
berättar om Bergslagens järnhantering,
som legat till grund för svensk vapenindustri
och starkt bidragit till Sveriges välfärd.

Besöksmål i Bergslagen

Malin Andersson, verksamhetschef för Ekomuseum Bergslagen, berättar om några besöksmål i Bergslagen

 

Biljetter finns att hämta på Biblioteket

 

Välkommen!